Sunday, February 19, 2017

خاطره - شعر ونقاشی از زری اصفهانی

رفتیم
تا انتهای درختان
و انتهای کوه
برروی صخره خیسی
غمگین و خسته نشستیم
درروبرویمان همه زیبایی ها بودند
آن رود خانه که که از آن عبور میکردیم
آن سنگ ها که فرو می غلطیدند
درزیر گام های ما

و ررهگذران
می گذشتند
و گاهی حتی
لبخند میزدند
گویی که آشنای قدیمی بودند
رفتیم
تا انتهای درختان
ورودخانه
و آن صخره های خیس
و دیگر
پایان راه بود

باید که هرکدام جدا می رفتیم
درراه ها
و فاصله ها
درپیش رو ستاره مغرب بود
و ماه که درتاریکی
مثل شکوفه سیبی 
برروی شاخه آبیرنگی
آهسته  میشکفت
وآنجا 
پایان قصه بود
پایان رودخانه
و پایان راه 

Friday, February 17, 2017

میخواستم شاعر ابرها باشم - چند شعر کوتاه - زری اصفهانی


میخواستم شاعر ابرها باشم 
که خود را  بی هیاهو می بارند 
برمزارع خشک 
میخواستم شاعر دریاها باشم 
که با توفان هم آواز میشوند
و خورشید را درآغوش میکشند درغروب
میخواستم شاعر کوهها باشم 
که تنهایی شان  را با آسمان تقسیم میکنند
اما قلب من از دستهایم گریخت
و درکوچه های غمگین گم شد 
______________

خوش به حال مرد همسایه
میگویند دیوانه است 
نمیدانم 
فقط میدانم که اول شب چراغش خاموش میشود 
و اول صبح  روشن
ووقتی که ماه بدرتمام است  
به خیابان میرود
و چون گرگی شاد زوزه میکشد
او کودکی است 
با موهای سفید
و چهره مردی پیر
...............................

چرا غمگینی ؟
باد از درخت صنوبر پرسید 
" ابرها ماه را دزدیده اند "
 وتاریکی  برشانه های من سنگینی میکند

==========
باورنمیکنم 
توفانی 
که باغچه همسایه را  چنان ویران کرد
به درخت کوچک من رحم کند
نه باورنمیکنم 
+++++++++++++

Sunday, February 12, 2017

بیاد فروغ فرخزاد درپنجاهمین سالگرد درگذشت اش - زری اصفهانی
مقداری از مصاحبه گلستان با بی بی سی درمورد فروغ فرخزاد را گوش کردم . باخودم فکر کردم بیچاره فروغ ، عاشق چه آدمی هم شده بود . ؟‍ هرکاری فروغ کرده است را به خودش نسبت میدهد . از او می پرسد که چطور فروغ به سیاست رو کرد . جواب میدهد به دلیل کتاب هایی که من برایش می بردم و می خواندم و معنی میکردم!! انگار فروغ درآن زمان با هیچ آدم روشنفکر دیگری مراوده ای نداشته است . مثلا شاملو را نمیدیده و شعرهایش را نمی خوانده یا ابتهاج را و بقیه . چه آدم پرمدعایی است این گلستان . مجری برنامه سئوال های درستی می پرسد . انگار بیشتر شعرهای فروغ را می فهمد تا خود گلستان . از او می پرسد که فروغ درمورد مرگ چه فکر میکرد . او جواب میدهد که همه مردم چیزی درمورد مرگ میگویند ولی زندگیشان اینطور نیست !
بدلیل اینکه من فروغ را شاعری مدرن و واقعا شاعر میشناسم درموردش چند نکته را می نویسم
 به باور من فروغ خودکشی کرد . دلیلش هم این است که مادرش درمصاحبه ای گفته بود . فروغ به من گفت " مامان یک دوشنبه ای خبرمی آورند که من مرده ام" و این تصادف هم روز دوشنبه اتفاق افتاده بود
 دراغلب اشعار فروغ صحبت از مرگ است و مرگی که ناگزیر می آید . او نمیتواند از این هراس ویا از این واقعیت خودش را رها کند . همه چیز درحال پایان یافتن است . و هیچ چیزی بقا و دوام ندارد . او از مرگ اطرافیانش و کسانی که آنها را دوست دارد هراس دارد . و این دغدغه که هرلحظه ممکن است همه چیز به پایان برسد دراو وجود دارد.

به مادرم گفتم دیگر تمام شد
گفتم همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد
باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم
سلام ای غرابت تنهایی
اتاق را به تو تسلیم میکنم
 فروغ مادریست که کودکش را نمیتواند ببیند ، عاشقی است که معشوق اش متعلق به او نیست ، شاعریست که بطور غریزی و بدلیل شاعر بودن ، ونه سیاسی بودن ، نابسامانی ها ی جامعه خود را درک میکند . وقتی کسی شاعر حساسی باشد نیازی به علم سیاست ندارد . مثل پروین اعتصامی که همه اشعارش شکایت از وضع موجود جامعه و آن گونه زندگیست . فروغ ناراضی بود . از خودش ، از احساس گناهی که میکرد ، احساس گناه مادری که فرزندش را ترک کرده است و احساس گناه دربرابر زنی که معشوق اورا از او گرفته است .هرچند به نرم های اجتماعی باور ندارد اما بدلیل تربیتی که از کودکی داشته است دراعماق ذهنش ، رابطه عشقی با یک مرد زن دار را نمی پذیرد و این دوگانگی اورا رنج میدهد . نه میتواند خودش را از آن رابطه آزاد کند ، به خاطر عواطف شدید و شاعرانه ای که د ارد و نه میتواند آن رابطه را بپذیرد ، بله احساس تلخ مرگ و پایان درهمه اشعار فروغ هست . و اگر کسی مثل گلستان این را درنیافته است دلیلش این است که فروغ را بدرستی نمیشناخته است . و البته از شعرو شاعری هم چیزی سردرنمیآورد .
او سرگرم زندگی خودش بوده است . مردسالاری اجازه درک بیشتر از فروغ  را به او نمیداد . او با داشتن دو زن مشکلی نداشت . و همانطور هم که لابد خواندیده اید مسعود بهنود هم این رابطه را بهرحال شرعی کرده بود ( راست یا دروغ اش پای خودش) اما برای فروغ این رابطه شدیدا عاطفی هیچ آینده ای نداشت . او تنها بود . بسیار تنها و این تنهایی را هیچ چیزی نمیتوانست پر کند . هرچه که زن های دیگر داشتند او نداشت و درشعری به این اشاره میکند . و این بود که دست به خودکشی زد . وقتی کتاب آناکارنینای تولستوی را برای اولین با ر سالهای پیش میخواندم ، چهر ه فروغ درنظرم مجسم میشد . هردو یک نوع زندگی داشتند و یک سرانجام . درشب کوچک من دلهره ویرانی است - باد مارا باخود خواهد برد -
 شاید اگر فروغ با یک مرد آزاد رابطه عاشقانه برقرار کرده بود با آرامش بیشتری میتوانست به هنرش و به زندگیش ادامه دهد . رابطه با گلستان بسرعت فروغ را به انتهای راه برد .
 درپنجاهمین سال درگذشت اش یادش گرامی باد
باد ما را با خود خواهد برد
 در شب کوچک من ، افسوس
باد با برگ درختان میعادی دارد
در شب کوچک من دلهرهء ویرانیست

گوش کن
وزش ظلمت را می شنوی ؟
من غریبانه به این خوشبختی می نگرم
من به نومیدی خود معتادم
گوش کن
وزش ظلمت را می شنوی؟
در شب اکنون چیزی می گذرد
ماه سرخست و مشوش
و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است
ابرها، همچون انبوه عزاداران
لحظهء باریدن را گوئی منتظرند
لحظه ای و پس از آن،هیج
پشت این پنجره شب دارد می لرزد
و زمین دارد
باز می ماند از چرخش
پشت این پنجره یک نامعلوم
نگران من و تست
ای سراپایت سبز
دستهایت را چون خاطره ای سوزان، در دستان عاشق من بگذار
و لبانت را چون حسی گرم از هستی
به نوازش لبهای عاشق من بسپار
باد ما را با خود خواهد برد
باد ما را با خود خواهد برد

Thursday, February 09, 2017

داستان لایک زدن موسی وشبان-- زری اصفهانی

دید موسی یک شبانی را به راه
لایک میزد هرچه میکردش نگاه !

گفت موسی ، این حکایتها ز چیست

لایک میریزی همی از چپ و راست
هیچ میدانی چه گفته درکلام
خواند ه ای تو حرف و گفتارش به نام؟
گفت عکسی هست بردیوار او

که حکایت میکند از کار او

من نمیدانم که نام او چه هست
 یا دروغ است آنچه گوید یا که راست
زیر عکسی مینویسد هرچه خواست

من چه کارم هست با هر کم وکاست

اصل باشد عکس بالای سرش
ازچه خوانم اولش یا آخرش
من برای لایک کردن آمدم
نی برای درک کردن آمدم
گفت موسی را خدا از آسمان

ول کن این بحث وجدل ای بنده جان

او برای وصل کردن آمده
نی برای بحث کردن آمده
لایک کردن ،کف زدن باشد کنون

بی خیال نقد و فن باشد کنون 
هرچه بنویسد فلانی روی وال 
تو برو لایکی بزن بی قیل وقال
آن فلانی را برو تشویق کن

حرفهایش را همی تائید کن

گرچه معنایی ندارد حرف او 
لیک لایکش کن بدو ن گفتگو
گفت موسی چشم ای پروردگار
میروم لایک میزنم دیوانه وار
بیشتر از لایک هم کف میزنم

یا که بهترازهمه دف میزنم

می نویسم زیر هر خطش شعار
 اوستادید ای جناب مستعارر

به جان حضرت عباس نه میدانید کاپیتالیسم چیست و نه میدانید نژادپرستی چیست ! ونه میدانید پناهنده ستیزی یعنی چه

جسد آیان کودک پناهجوی  سوریه ای 

به جان حضرت عباس ما میدانیم کاپیتالیسم چیست ، میدانیم امپریالیسم چیست . میدانیم نژاد پرستی چیست . میدانیم مسلمان آزاری یعنی چه ، میدانیم کشتن و کتک زدن مسلمان ها یعنی چه ، میدانیم زن ستیزی یعنی چه ، میدانیم شهرک سازی اسرائیلی ها در زمین های فلسطینی یعنی چه . میدانیم بیرون کردن ایمیگرنت ها یعنی چه . میدانیم نپذیرفتن هزارن پناهنده سوریه ای که تا همین دیروز برایشان گریه زای میکردیم و عکس بچه های مرده پناهجو را بالای صفحه مان میگذاشتیم یعنی چه ، میدانیم حمله نظامی به کشورهای دیگر یعنی چه ولی با همه اینها شما دست از مخالفت با این چیزها بردارید . اصلا بروی مبارکتان هم نیاورید . از این گوش شنیدید از آن گوش در کنید و هرجا این خبرها را دیدید چشمها یتان را سفت ببندید و گوش ها یتان را هم پنبه بگذارید ! بیائید همگی ما به جا ی برجام ، اعلامیه جهانی حقوق بشررا پاره کنیم و خیالمان را تخت کنیم که اصلا چنین چیزی درتاریخ دنیا نبوده است . آنوقت برویم خدمت ترامپ و به او سلام کنیم !! کف زدن مرتب همه حضار !!

قربون برم خدا را - یک بام و دو هوا را


فردا دوباره سالروز انقلاب کبیر ماست- شعر و طرح از زری اصفهانیفردا دوباره سالروز انقلاب کبیر ماست !

و ما،
خشنود و پرغرور و سرافراز
درکوچه ها وخیابان ها
با نور و شور و هلهله میخوانیم:
ما انقلاب کرده ایم
و این سرزمین
دیگر بهشت برین است
این مرز پرگهر
پراست از خدا و آسمان و هرچه از این جنس است
و این خداست
که دستار بسته است و با شکم فربه اش
برروی منبر مسجد نشسته است
این انقلاب، انقلاب مهدی موعود است
و این سرزمین اهورایی
جای جلوس صدهزار رسول است
و کعبه تما م جهان است
اینجا تمام چاه ها پرازامام زمان است
هرچارراه
تصویر یک امام به جای علامت عبورپیاده*
هرلحظه سبز میشود
و بنزهای ضد گلوله
که درآن امام های شکم گنده
سلفون بدست و با وقار و طمانینه
زین چارراه های مقدس
عبور میکنند
و عابران گدا گشنه را بیک نگاه خدایی
تقدیس میکنند
از جنس پاک امامان اند
وحتی
شاید که نایب امام زمان اند
ای قوم چرک و چیل و فلاکت زده!
ای خیل کودکان گرسنه
که برروی سنگ قبر میخوابید
ای دختران فراری
که بنگاه های شادمانی امام زمان هرشب
جایی برای شما دارد
دربستر تمیزپیرمرد مومن و با اخلاصی
که بامحاسن سفید و با کتاب مقدس
آماده است تا که شمارا
محض رضای خدا صیغه اش کند
و اجر این خلوص و همت و ایمان را
باحوری جوان و باکره ای دیگر
درآن جهان دوباره باز ستاند
فردا دوباره سالروز آنقلاب کبیرماست
و ما ملتی
که سال های سال منتظرش بودیم
هرچند نان و آب نداریم
اما چه باک
برسرهرکوچه مسجدی داریم
با منبر و خطابه و ختم و نماز و قاری قرآن
اینجا دگر نه کشور ایران است
این قبله تمام جهان است
اینجا تمام چاه ها
پرازامام زمان است
وهرچه خواستید جوابش
درچاه جمکران است
ای کودکان گرسنه !
که در میان کوچه های پراز گرد و خاک و لجن می چرخید !
درجستجوی لقمه نانی
آنجا میان گربه های لاغر و خاک آلود
هرچه زباله هست بگردید
سهم شما از انقلاب کبیری که ما بپا کردیم
پس مانده ای میان سطل زباله است
فردا دوباره سالروز انقلاب کبیر ماست
هرچند ما زانقلاب ، نان و راحت و شادی
و حزب و روزنامه و آزادی
و پیشرفت و علم و هنر می شناختیم
و می خواستیم
اما چه باک
اینک که ربع قرن گذشته است
فهمیده ایم که ما اشتباه میکردیم
ما از برای خربزه و نان و هندوانه انقلاب نکردیم
زیرا که اقتصاد مال خران است
حالا به جای نان سرهرکوچه مسجدی داریم
وین مرز پر گهر اگرچه پراز مرگ ومیر و فقر و تباهی است
اما چه باک
زیرا که قبله تمام جهان است
اینجا تمام چاه ها پراز امام زمان است

Wednesday, February 08, 2017

دعوت به آشتی ملی خاتمی


انجز انجز انجز بع بع - انجز انجز انجز وحده ------ ای زندانیان سیاسی که دارید دراعتصاب غذا می میرید . بیائید آشتی کنیم . فقط یک شرط دارد . شما درزندان باشید و ما بیرون . ای گرسنگان و بیکاران و گورخواب ها بیائید آشتی کنیم . به شرط اینکه ما سرسفره های رنگین مان میمانیم و شما زیر سرما وبی غذا و سرپناه ! ای همه ایرانی هایی که میلیون میلیون از ایران گریخته اید بیائید آشتی کنیم . به شرط اینکه شما برگردید و اعدام شوید و یا همانجا ها بمانید ولی درهرحال بیائید آشتی کنیم .ای زنانی که بد حجاب اید و دستگیر میشوید و شلاق میخورید بیا ئید آشتی کنیم . به شرط اینکه شما حجاب کامل بپوشید و هرچه ما گفتیم انجام دهید . و یا ما دستگیرتان میکنیم و شلاقتان می زنیم ..روز 22 بهمن همه با هم برای آشتی کنان به خیابان میرویم و همه با هم انجز انجز انجز بع بع میخوانیم و مرگ برآمریکا می گوئیم !! از این آشتی کنان شاید توانستیم دو پیرمرد درحال کما را از حصر بیرون بیاوریم و همانطور درحال کما نگاهشان داریم تا همه راضی شوند و هم بیت رهبری و هم همه پیروپاتال های صد ساله درحال مرگ و هم ما و هم شما خوشحال وراضی به بع بع کردن ادامه دهیم و برویم سرصندوق های رای تا روحانی دوباره با منشور حقوق شهروندیش برگردد!!

سناتور آمریکایی یک موکت کفش پاک کنی با تصویر ترامپ ساخته است
استرالیا موکت کفش پاک کنشما نیست . یک سناتور استرالیایی دراعتراض به ترامپ یک موکت کفش پاکن ( پشت در) درست کرده است با تصویر ترامپ دراعتراض به تلفن ترامپ به نخست وزیر استرالیا ! - این سناتور میگوید تصویر از خود راضی ترامپ همه چیز را دراین موکت کفش پاکن نشان میدهد !

نماینده ملت آمریکا این ها هستند و نه ترامپ قلدر نژاد پرست و مسلمان ستیز و ایمیگرنت ستیز
ملت آمریکا اینها هستند . نه آنچه ترامپ میگوید .مجسمه آزادی پناهنده را درآغوش گرفته است. مجسمه آزادی سمبل تاریخی ملت آمریکاست و مبارزات آنها برای حقوق بشر. این ملت بیشک نخواهند گذاشت که یک غول نژاد پرست برآنها حکومت کند

Tuesday, February 07, 2017

موسای قرن بیست و یکم !!- زری اصفهانی


بعضی ها درطرفداری از ترامپ و مخالفت با کسانی که مواضعی علیه ترامپ وزن ستیزی و نژادپرستی اش گرفته اند آنچنان از گرسنگان و کارتون خوابها و گورخواب ها و گداها و کولبرها درایران حرف میزنند که یک لحظه آدم را به این فکر می اندازند که نکند این که آمده است حضرت موسای پیا مبراست و نه دونالد ترامپ مولتی میلیاردر و قراراست راستی راستی ظرف هایی پراز مائده های آسمانی همینطور از آسمان سرگرسنه ها ی ایران بریزد و تمام ارتش اش را بفرستد به ایران برای خانه سازی و کارخانه سازی برای بیکارها و گورخواب ها !! بابا جان سرجدتان دست از این شعارها بردارید و کمی از آسمان به زمین بیائید . حضرت موسی ظهور نکرده است . این همان گوساله سامری است که دورش جمع شده اید .! مردم ایران هم اگر نمیخواهند گدا و گورخواب و چه میدانم کولبر و گرسنه و کارتون خواب باشند باید بلند شوند و برای حقوقشان بجنگند .. ترامپ و تمام جد و آباء ترامپ هم جمع شوند فقط برای منافع خودشان است و کاری به مشکلات ملت ما ندارندMonday, February 06, 2017

یک عکس و دو کامنت -زری اصفهانیمهاجرانی وزنش در تظاهرات ضد جنگ !! چیزی که فعلا نصیب ایرانی ها از هیاهوی ترامپ شده است . روی آنتن بودن دایم اصلاح طلب هاست . بشتابید جنگ است و ما اصلاح طلب ها ی صلح طلب باید بازهم درانتخابات روی کار بیائیم تاجنگ نشود . از این ببعد شاهد عکس های اصلاح طلب ها با شعار نه به جنگ درهمه جا و بطور مرتب خواهیم بود .ولوله ای که مثل همیشه جمهوری اسلامی را مظلوم و معصوم وبی تقصیر جلوه میدهد . مردم را میترساند که بدرون خانه هایشان بروند و درنیایند . بلاخره بین جنگ و سوریه شدن و همینی که هست باید انتخاب کنند ! تبلیغات جنگ و دربوق کردن هارت و پورت های ترامپ که هیچ زمینه  واقعی برای عملی شدن درشرایط فعلی ندارد ، تنها به نفع اینها میشود . وقتی که یک جبهه گسترده و قوی از همه گروه ها و افراد مخالف جمهوری اسلامی وجود ندارد .مسلما و بی هیچ تردیدی برنده این هیاهو اصلاح طلبان میشوند . و نه نیروهای رادیکال که پراکنده اند و هیچ کجا هم دراین معرکه پیدایشان نیست . جبهه جهانی علیه ترامپ و بطور مشخص حزب دموکرات آمریکا ، برای کوبیدن ترامپ از هروسیله ای استفاده میکنند . برای کوبیدن ترامپ مسلما هم مرتب عکس های برهنه زن اورا روی آنتن می برند و هم کابینه اورا زیر ذره بین میگذارند که کجا رفته اند و چطور پول گرفته اند و این داستان ها ( تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ). درراین معرکه تبلیغاتی لابی های جمهوری اسلامی هم بسیار فعال میشوند . زمینه کوبیدن اپوزیسیون رادیکال فراهم میشود . و از این ببعد البته منتظر حمله به اپوزیسیون سرنگونی طلب بطور همآهنگ و گسترده باشید . ترامپ جهان را درکنار دموکرات ها و اصلاح طلبان ایرانی قرار داده است . نفعی که به ما میرسد این است و چیز بیشتری هم نیست . دراین دیگ جوشان جنگ ترامپ و جهان ، برای ما و ملت ما فقط سر سگ می جوشد !!

________________


جنگ تبلیغاتی مدیای ضد ترامپ چه درآمریکا و چه درجهان بسیار قوی تر از این است که کسی بتواند دربرابرشان کاری کند . تضادهای مردم ایران با رژیم و مبارزاتشان درداخل ایران تحت الشعاع این جنگ است . عدم همبستگی و اتحاد نیروهای بواقع مخالف جمهوری اسلامی دلیل اصلی ضربه پذیر شدن آنها دراین شرایط است . هیچکس گویا نمیداند که دراین سرسام خبری چه باید بکند جز اصلاح طلبان که میوه چینان خبره ای همیشه بوده اند . وبسرعت هرچه تمام تر تریبون ها و دوربین ها را اشغال میکنند.

Saturday, February 04, 2017

معاون نخست وزیر سوئد کابینه ترامپ را مسخره کرد

عکس ترامپ و کابینه اش درحال امضای قانون ممنوعیت سقط جنین !! نرینه - سالاری تیپیک  - وعکسی که معاون نخست وزیر سوئد درفیس بوکش گذاشته است !.